اخبار و رويدادها

تاريخ : 1400/01/24
عنوان : انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی به ریاست موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران، انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی به ریاست موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را ارج نهاده و تبریک می گوید. نظر به عضویت تاثیر گزار ایشان در ادوار گذشته هیات مدیره انجمن، امید است همچنان این همکاری ها به طور موثر تری ادامه داشته باشد.
  هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران