اخبار و رويدادها

تاريخ : 1400/01/24
عنوان : تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر مجید نبی بیدهندی ریاست محترم موسسه ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  با عنایت به همکاری های بی شائبه و صمیمانه جناب آقای دکتر مجید نبی بیدهندی در طی 6 سال دوره ریاست ایشان در موسسه ژئوفیزیک ایران، انجمن ژئوفیزیک ایران کمال تشکر و قدر دانی دارد و از خداوند منان برای ایشان آرزوی صحت، سلامت و تندرستی دارد.
  هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران