اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/11/18
عنوان : رتبه مجله ژئوفیزیک ایران در ارزیابی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم

شرح خبر :

  مجله ژئوفیزیک ایران در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.