اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/12/12
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران در رده برترین انجمنهای علمی کشور قرار گرفت

شرح خبر :

  مطابق آخرین بررسی عملکرد انجمن ژئوفیزیک ایران در سال 1397 کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجمن ژئوفیزیک ایران با کسب 5/1402 امتیاز از 1500 امتیاز مجدداً موفق به کسب رتبه A در بین انجمنهای علمی کشور گردید.

پيوند مرتبط: متن نامه