اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/03/22
عنوان : اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک

پيوند مرتبط: http://geosig2019.shahroodut.ac.ir/fa/