اخبار و رويدادها

تاريخ : 1396/12/14
عنوان : جناب آقای دکتر ایرج عبداللهی فرد

شرح خبر :

  جناب آقای دکتر ایرج عبداللهی فرد
  بدینوسیله در گذشت پدر گرامتیان را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و آرامش ابدی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر، سعادت و سلامتی آرزومندیم.