اخبار و رويدادها

تاريخ : 1395/02/27
عنوان : درگذشت نابهنگام همشیره جناب آقای دکتر فرهاد ثبوتی

شرح خبر :

  درگذشت نابهنگام همشیره جناب آقای دکتر فرهاد ثبوتی، عضو محترم هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران را صمیمانه به ایشان و جناب آقای پروفسور ثبوتی تسلیت عرض می نماید.
  انجمن ژئوفیزیک ایران