اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/01/26
عنوان : فراخوان دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

شرح خبر :

  به استحضار می¬رساند مطابق ماده 10 اساسنامه انجمن ژئوفیزیک ایران مبنی بر برگزاری گردهمایی سالانه اعضای پیوسته انجمن¬هالی علمی، از همه اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت می¬شود در جلسه مجمع عمومی این انجمن در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 94، ساعت 16 در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 1، سالن کنفرانس، حضور بهم رسانید.

پيوند مرتبط: متن آگهی